Kilpailun säännöt - Sysmän Luomuherkut Oy

Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä:
Sysmän Luomuherkut Oy
Lahdenpohjantie 163, 19370 Nuoramoinen
Y-tunnus: 1560760-6

2. Osallistumiskelpoisuus:
Kilpailuun saavat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua kilpailuun.

3. Osallistumisaika:
Osallistumisaika alkaa 13.6.2019 ja päättyy 30.8.2019. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa.

4. Kilpailuihin osallistuminen:
Kilpailuun voi osallistua internetissä osoitteessa sysmanluomuherkut.fi/paaskylive täyttämällä kilpailulomakkeelle yhteystietonsa (nimi ja sähköpostiosoite). Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistuja antaa yhteystietonsa Järjestäjän kilpailujen käyttöön, ei Facebookille.

5. Palkinnot:
Kilpailun palkintona arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken kaksi Sysmän luomuherkut Oy:n tuotepalkintoa joiden arvo on noin 50 euroa. Palkinto postitetaan voittajan antamaan osoitteeseen Suomessa. Palkintoa ei voi vaihtaa, siirtää toiselle henkilölle tai muuttaa rahaksi.

6. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon vastaanottaminen:
Kilpailun järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Mikäli yhteydenotto ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu Järjestäjälle virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti tai mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Järjestäjän vastuu:
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa:
Kunkin kilpailuun osallistuneen antamaa sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan voittajan tavoittamiseksi, mikäli osallistuja kieltää suoramarkkinoinnin lähettämisen. Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan etunimi, sukunimi ja paikkakunta kilpailun järjestäjän Facebook- ja verkkosivulla.

9. Immateriaalioikeuden siirtyminen
Kilpailun järjestäjä saa käyttää markkinoinnissaan ilman eri korvausta kilpailuosallistumiseen liittyviä nimiehdotuksia. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla. Hyväksymällä nämä säännöt osallistuja antaa luvan käyttää nimiehdotuksiaan Sysmän luomuherkut Oy:n markkinoinnissa.